Kinh tế Kinh tế

18/04/2022 - 14:35

Phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia

TTH.VN - Ngày 18/4, UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh.

Quét mã trước khi vào giao dịch tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

Theo đó, mục tiêu đến năm 2025, phấn đấu 100% cán bộ lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh hàng năm được tham gia đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, cập nhật kiến thức về chuyển đổi số, kỹ năng số, công nghệ số.

100% cán bộ chuyên trách chuyển đổi số, công nghệ thông tin hàng năm được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về công nghệ số. 70% số người dân trên địa bàn tỉnh trong độ tuổi lao động biết đến và có kỹ năng sử dụng các loại hình dịch vụ công trực tuyến. 100% các các sở ban ngành, UBND cấp huyện xây dựng được mạng lưới chuyển đổi số đến tận cấp cơ sở…

Đến năm 2030, phấn đấu 90% số người dân của tỉnh trong độ tuổi lao động biết đến các loại hình dịch vụ công trực tuyến và các dịch vụ số thiết yếu khác trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, giao thông, du lịch, ngân hàng, thành thạo cách thức sử dụng dịch vụ khi có nhu cầu.

Để đạt được những mục tiêu nói trên, tỉnh sẽ triển khai xây dựng chiến dịch truyền thông về chuyển đổi số trên các phương tiện thông tin đại chúng, các mạng xã hội; đào tạo, đào tạo lại, đào tạo ngắn hạn, bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan từ tỉnh đến cấp xã, trong tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn…

Tin, ảnh: L.Thọ

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP