Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

07/05/2016 - 10:51

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình làm việc với Thanh tra Chính phủ

TTH.VN - Ngày 6/5, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã có buổi làm việc với Thanh tra Chính phủ về công tác năm 2015, quý I/2016 và phương hướng, nhiệm vụ ngành thanh tra trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình ghi nhận những kết quả đạt được của ngành thanh tra trong thời gian qua, cho rằng trong điều kiện còn nhiều khó khăn, ngành thanh tra đã quán triệt, cụ thể hóa các chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ trong việc thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; hoạt động thanh tra có nhiều tiến bộ, xử lý được nhiều vi phạm, nhiều biện pháp phòng ngừa tham nhũng được triển khai và đang đi vào thực tiễn góp phần chấn chỉnh hoạt động quản lý nhà nước; công tác xây dựng ngành thanh tra được quan tâm, củng cố về mọi mặt; trình độ, năng lực của cán bộ thanh tra tiếp tục được nâng lên; hoạt động hợp tác quốc tế được tăng cường, hiệu quả công tác tuyên truyền về hoạt động ngành thanh tra ngày càng được nâng cao…

Về thực hành công vụ được giao, Phó Thủ tướng lưu ý toàn ngành thanh tra phải phát huy trách nhiệm, chức năng, nhiệm vụ của mình để chỉ đạo công tác thanh tra đạt hiệu quả ngày càng tốt hơn, đáp ứng được yêu cầu cao nhất của Đảng, Nhà nước và kỳ vọng của nhân dân.

Phó Thủ tướng cũng chỉ rõ những bất cập, yếu kém, hạn chế mà ngành thanh tra cần có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục trong thời gian tới như: tiến độ thực hiện một số cuộc thanh tra còn chậm; kiến nghị xử lý sau thanh tra chưa đủ nghiêm; chất lượng một số kết luận thanh tra còn hạn chế; vẫn còn nhiều vấn đề bức xúc chưa được thanh tra, xử lý kịp thời. Tình hình khiếu nại tố cáo vẫn còn diễn ra căng thẳng, tiềm ẩn nhiều phức tạp, tỉ lệ giải quyết dứt điểm còn thấp. Công tác phòng chống tham nhũng kết quả đạt được còn khiêm tốn, số vụ việc tham nhũng phát hiện, xử lý chưa nhiều, việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng tại nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị còn hình thức, hiệu quả thấp.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh trong thời gian tới, ngành thanh tra phải tăng cường đoàn kết nội bộ; nâng cao chất lượng và trình độ công tác chuyên môn; tích cực, chủ động phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan trong thực hiện nhiệm vụ. Thanh tra Chính phủ cần chủ động, kịp thời tham mưu giúp Thủ tướng Chính phủ trong việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ trong quản lý nhà nước về thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng.

Về công tác tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng và trình Chính phủ dự thảo Luật Phòng chống tham nhũng sửa đổi, Phó Thủ tướng đề nghị Thanh tra Chính phủ cần tích cực, khẩn trương hoàn thiện, lấy ý kiến, đánh giá của các bộ, ngành, địa phương nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng trong sửa đổi Luật này.

Nhằm giải quyết tình trạng khiếu nại tố cáo kéo dài, Phó Thủ tướng lưu ý ngành thanh tra, cùng các cơ quan chức năng tăng cường giải thích pháp luật cho người dân hiểu và thực hiện đúng theo quy định; quá trình giải quyết, kết luận về khiếu nại, tố cáo phải bảo đảm đúng pháp luật, rõ ràng, tránh tình trạng người dân khiếu kiện kéo dài, vượt cấp.

Trước tình trạng phức tạp, có những đối tượng quá khích hoặc bị kích động gây rối, Thanh tra Chính phủ cần tăng cường phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an và các cơ quan, địa phương trong việc bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn tại Trụ sở Tiếp công dân ở Trung ương và địa phương.

Theo VPCP

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP