28/07/2015 - 07:26

Phong Điền: Đón nhận bằng 2 di tích lịch sử cấp tỉnh

TTH.VN - Ngày 27/7, UBND xã Phong Sơn tổ chức đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh mộ phần danh nhân Đặng Văn Hòa và di tích lịch sử đình làng Hiền Sỹ.


Trao Bằng xếp hạng Di tích lịch sử văn hóa mộ phần Đặng Văn Hòa và đình làng Hiền Sỹ

Đặng Văn Hòa là một “Nguyên lão tứ triều”, làm quan gần 40 năm, trải qua bốn triều vua: Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức. Trong triều có 6 Bộ thì ông lần lượt giữ chức Thượng thư đứng đầu 5 Bộ. Ông nổi tiếng là một vị quan rất mực thanh liêm. Suốt cuộc đời làm quan của ông chỉ lo cho dân, cho nước.

Đình Hiền Sỹ là nơi diễn ra Hội nghị cán bộ Đảng toàn huyện Phong Điền để thành lập “Việt Minh Trường Sơn”. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, đình Hiền Sỹ còn là nơi tập trung, trung chuyển các cơ quan của Ủy ban kháng chiến tỉnh trước khi chuyển căn cứ lên chiến khu Hòa Mỹ...

Đây là sẽ là những địa chỉ để góp phần giáo dục lòng yêu nước cho thế hệ hôm nay và mai sau, tiếp nối truyền thống hào hùng của các bậc cha, anh đi trước.

 

Vĩnh Hào

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP