Kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn

10/03/2014 - 16:47

Phong Điền nghiêm cấm người dân xử lý thực bì bằng hình thức đốt

TTH - Qua kiểm tra của ngành chức năng cho thấy, tình trạng chặt, phá rừng, khai thác lâm sản lấn chiếm đất rừng, cháy rừng ở Phong Điền vẫn còn xảy ra.

Năm 2014, UBND huyện Phong Điền yêu cầu lãnh đạo UBND 16 xã, thị trấn, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, nhân dân và các đơn vị chủ rừng trên địa bàn toàn huyện tăng cường phối hợp trên tinh thần chủ động, quyết không để xảy ra cháy rừng. Theo đó, nghiêm túc thực hiện Luật Phòng cháy, chữa cháy; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; tăng cường chốt chặn, kiểm tra xử lý đối tượng vi phạm lâm luật; củng cố, kiện toàn ban chỉ huy bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng... UBND huyện Phong Điền nghiêm cấm người dân xử lý thực bì bằng hình thức đốt trong thời gian nắng nóng từ tháng 4 đến tháng 8.

Anh Phong

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP