24/11/2015 - 16:54

Phú Lộc: Đầu tư xây dựng thêm 6 dự án lớn

TTH - Nhằm tạo điều kiện phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2016-2020, huyện Phú Lộc được HĐND tỉnh ban hành các văn bản thống nhất chủ trương đầu tư thêm 6 dự án do nguồn ngân sách Trung ương phân bổ.

Theo đó, sẽ đầu tư xây dựng Dự án hạ tầng Khu tái định cư Lộc Vĩnh, giai đoạn 2 với quy mô 16,06ha, phân thành 340 lô, kinh phí dự kiến đầu tư 98,519 tỷ đồng; Dự án hệ thống thoát nước, xử lý nước thải khu công nghiệp và khu phi thuế quan thuộc Khu kinh tế Chân Mây-Lăng Cô có kinh phí đầu tư khoảng 268,71 tỷ đồng; Dự án đầu tư Đường phía Đông đầm Lập An dài 3.364m, bằng bê tông nhựa, mức đầu tư dự kiến 238 tỷ đồng; Dự án Hạ tầng Khu tái định cư Lộc Tiến, giai đoạn 2 với quy mô khoảng 17,52ha, với 632 lô, vốn đầu tư là 213,019 tỷ đồng; Dự án Đường nối Khu phi thuế quan với Khu cảng Chân Mây với chiều dài 3,1km; tổng mức đầu tư 272,861 tỷ đồng; Dự án đầu tư Đường trục chính Khu đô thị Chân Mây có chiều dài 1.178m với kết cấu mặt đường bằng bê tông nhựa, kinh phí triển khai khoảng 104,987 tỷ đồng.

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP