Bạn đọc Bạn đọc viết

12/04/2022 - 16:25

Phường Hương Xuân (thị xã Hương Trà): Chưa tiếp thu đầy đủ ý kiến phản ánh của người dân

TTH - Bảng tuyên truyền, cổ động nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, chính quyền phường Hương Xuân dựng lên với diện tích quảng cáo vượt quá giới hạn cho phép đã được người dân phản ánh. Việc này, Báo Thừa Thiên Huế số 8429, ra ngày 25/1/2022 đã thông tin. Sau khi Báo phát hành, chính quyền phường Hương Xuân đã cho làm lại bảng tuyên truyền, cổ động (điểm trước mặt trụ sở UBND phường, trên đường Quốc lộ 1A) với nội dung chủ yếu là cổ động nhiệm vụ chính trị, không kèm quảng cáo. Tuy nhiên còn 2 bảng tuyên truyền, cổ động sai quy định vẫn không được sửa chữa, thay thế.

Bảng tuyên truyền tại Trường tiểu học Số 2 Hương Xuân có phần quảng cáo nổi bật

Trước đây, trên địa bàn phường có 3 bảng lớn được dựng lên để tuyên truyền, cổ động nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Các bảng này, có nội dung như: “Cán bộ và Nhân dân phường Hương Xuân quyết tâm xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị”, “Đảng bộ và Nhân dân phường Hương Xuân quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025!”. Việc đặt 3 bảng tại các địa điểm, trước mặt UBND phường, Trường tiểu học Số 1 Hương Xuân (phía Tây) và Trường tiểu học Số 2 Hương Xuân (phía đông) đã góp phần cổ vũ, động viên cán bộ và các tầng lớp Nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng phường Hương Xuân trong chặng đường tương lai. Tuy nhiên, việc đưa một phần diện tích bảng tuyên truyền, cổ động vào việc quảng cáo cho các sản phẩm của Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) đã làm mất đi ý nghĩa của bảng tuyên truyền nhiệm vụ chính trị này. Điều đáng nói là phần quảng cáo vượt quy định cho phép của UBND tỉnh tại Quyết định số 47/2020/QĐ-UBND (chiếm từ 25-30% diện tích).

Ông T., một đảng viên của phường Hương Xuân cho biết, sau khi Báo Thừa Thiên Huế đăng tải thông tin về bảng tuyên truyền sai quy định của chính quyền địa phương, phường Hương Xuân đã cho làm lại tấm bảng tuyên truyền, cổ động trước mặt UBND với hoàn toàn nội dung của phường, không kèm quảng cáo. Tuy nhiên, còn 2 bảng tuyên truyền, cổ động ở trước 2 trường tiểu học vẫn không chịu thay đổi, dù sai quy định.

“Bảng tuyên truyền, cổ động lớn của phường Hương Xuân có nội dung chính trị quan trọng, là một phần bộ mặt của phường. Việc tồn tại 2 bảng tuyên truyền với phần quảng cáo nổi bật là rất phản cảm, sai so với quy định của tỉnh đề ra. Có thể thấy Đảng ủy, UBND phường chưa tiếp thu đầy đủ ý kiến phản ánh của cán bộ, đảng viên và người dân địa phương”, ông T nói.

Quyết định 47/2020/QĐ-UBND ngày 25/8/2020 của UBND tỉnh quy định thực hiện hoạt động tuyên truyền nhiệm vụ chính trị trên địa bàn tỉnh đã nêu rõ: “Diện tích thể hiện của biểu trưng, lô-gô, nhãn hiệu hàng hóa của người quảng cáo không quá 20% diện tích bảng tuyên truyền, băng rôn. Ngoài ra, cơ quan, đơn vị, tổ chức có nhu cầu thực hiện tuyên truyền trên màn hình điện tử, bảng tuyên truyền, băng rôn phải gửi thông báo nội dung tuyên truyền đến Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh trước khi thực hiện tuyên truyền 7 ngày làm việc…”.

Luật Báo chí đã quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của báo chí là phản ánh và hướng dẫn dư luận xã hội; làm diễn đàn thực hiện quyền tự do ngôn luận của Nhân dân; phát hiện, nêu gương người tốt, việc tốt, nhân tố mới, điển hình tiên tiến; đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật và các hiện tượng tiêu cực trong xã hội…

Điều 3, Nghị định 151/2002/NĐ-CP ngày 26/4/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí đã quy định trách nhiệm của tổ chức, người có chức vụ như sau: “Khi cơ quan nhà nước, tổ chức Đảng, tổ chức xã hội (gọi chung là tổ chức) và người có chức vụ nhận được ý kiến, kiến nghị, phê bình, khiếu nại của tổ chức, công dân, tố cáo của công dân do cơ quan báo chí chuyển đến hoặc đăng, phát trên báo chí, trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày nhận được hoặc từ ngày báo chí đăng, phát thì người đứng đầu tổ chức, người có chức vụ phải thông báo cho cơ quan báo chí kết quả hoặc biện pháp giải quyết. Nếu quá thời hạn nêu trên mà không nhận được thông báo của người đứng đầu tổ chức, người có chức vụ thì cơ quan báo chí có quyền chuyển ý kiến, kiến nghị, phê bình, khiếu nại, tố cáo của công dân đến cơ quan cấp cao hơn có thẩm quyền giải quyết hoặc đưa vấn đề đó lên báo chí”.

Trước đó, phóng viên Báo Thừa Thiên Huế đã làm việc với Đảng ủy, UBND phường Hương Xuân, Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Hương Trà. Tại buổi làm việc, các bên cho rằng, quảng cáo lớn hơn diện tích quy định (chiếm từ 25-30%) và lại thể hiện trên một pano mang tính chính trị cao như phường Hương Xuân là không nên và hứa sẽ khắc phục, sửa chữa lại… Vậy nhưng, những vấn đề báo chí nêu đến nay vẫn chưa được chính quyền phương Hương Xuân thực hiện triệt để.

Bài, ảnh: Hải Huế

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP