Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

29/02/2016 - 18:09

Quán triệt các nghị quyết đại hội Đảng trong đoàn viên thanh niên

TTH - Đây là nội dung hội nghị được Tỉnh đoàn tổ chức sáng 29/2, với sự tham gia của gần 400 cán bộ đoàn chủ chốt trên địa bàn toàn tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu được thông tin tình hình thời sự trong nước, quốc tế và được phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo, thực hiện trong thời gian tới trên địa bàn tỉnh…

Hải Thuận

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP