Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

26/01/2018 - 20:12

Quán triệt các văn bản, nghị quyết, chỉ thị của Trung ương

TTH - Chiều 26/1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt các văn bản, nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và lấy ý kiến về công tác cán bộ. UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao dự, chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà quán triệt Chỉ thị 18 – CT/TW của Trung ương về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 25 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa IX) về công tác tôn giáo trong tình hình mới và nội dung Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại các buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế và Đại học Huế mới đây. Trong đó nhấn mạnh, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tỉnh cần quyết tâm cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, khắc phục hạn chế, cải thiện các chỉ số còn thấp như: chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI). Liên kết chặt chẽ với Đại học Huế, Bệnh viện Trung ương Huế, chính quyền các cấp và các doanh nghiệp để phối hợp thực hiện đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, ứng dụng công nghệ, khoa học kỹ thuật.

Hội nghị cũng nghe UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Đoàn Thị Thanh Huyền quán triệt Quy định 98 –QĐ/TW về luân chuyển cán bộ; Quy định 105 – QĐ/TW về phân cấp quản lý và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. Phó Trưởng ban phụ trách Ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Xuân Toàn quán triệt Quyết định 99 – QĐ/TW và Kế hoạch 53- KH/TU về tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Anh Phong

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP