Kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn

13/09/2014 - 04:40

Quảng Điền cấp giấy chứng nhận các loại đất đạt cao

TTH - Tính đến nay, huyện Quảng Điền đã cấp được 39.128 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các loại đất, với diện tích gần 7.675 ha, đạt 94,2%.

Đạt tỷ lệ cao nhất 100% là đất nuôi trồng thủy sản với 1.991 giấy chứng nhận trên tổng diện tích 830 ha. Đối với đất ở đô thị và nông thôn của hộ gia đình, cá nhân đã cấp được 21.835 giấy chứng nhận quyền sử đất, với diện tích 1.314 ha, đạt tỷ lệ 99,28%. Đất cộng đồng dân cư đã cấp được 1.054 giấy, với diện tích 111,83 ha, đạt tỷ lệ 95,17%. Đất nông nghiệp toàn huyện đã cấp lần đầu được 13.943 giấy, với diện tích hơn 5.294 ha, đạt tỷ lệ 92,17% so với diện tích đất nông nghiệp cần cấp giấy. Đây là địa phương luôn dẫn đầu về tiến độ và tỷ lệ cấp giấy chứng nhận các loại đất trên địa bàn tỉnh.

H.Thương

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP