Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

06/05/2013 - 11:04

Quảng Điền: Nâng cao năng lực hoạt động các chi bộ thôn

TTH - Trong những năm qua, Huyện ủy Quảng Điền có nhiều chủ trương, biện pháp chỉ đạo, bồi dưỡng đội ngũ cấp ủy, bí thư chi bộ thôn. Vì vậy, chất lượng của các chi bộ thôn ngày càng nâng cao đáp ứng nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
 

Chuyển biến tại các chi bộ thôn

 

Chúng tôi ghé thăm thôn Ngư Mỹ Thạnh (xã Quảng Lợi), ông Hà Binh, Bí thư chi bộ thôn, nhớ lại: “Cách đây 5 năm, thôn Ngư Mỹ Thạnh là 1 trong 3 thôn trắng đảng viên của xã Quảng Lợi. Là thôn chủ yếu phát triển ngư nghiệp, dân trí thấp nên mỗi lần có chủ trương từ cấp trên, chúng tôi khó khăn lắm mới có thể phổ biến rộng rãi cho bà con, chưa nói đến việc vận động bà con làm theo chủ trương… Nhờ có sự quan tâm chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy và Đảng ủy xã, hiện, thôn Ngư Mỹ Thạnh đã thành lập được chi bộ với 9 đảng viên. Nhờ vậy, các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước được các đảng viên phổ biến rộng rãi đến đông đảo người dân, tạo tiền đề phát triển kinh tế, chính trị, xã hội”.

 

Các chi bộ thôn vận động nhân dân hiến cây, hiến đất xây dựng nông thôn mới

 

Ông Văn Hữu Xoại, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Lợi, cho biết: “Năm 2007, xã có 9 thôn, nhưng có đến 5 thôn trắng chi bộ, 3 thôn trắng đảng viên. Sau khi Huyện ủy ban hành Kế hoạch số 13-KH/HU năm 2007 về “Củng cố tổ chức, nâng cao năng lực hoạt động của chi bộ và lực lượng chính trị ở các thôn còn có mặt hạn chế, nhược điểm”, Ban Thường vụ Huyện ủy chọn Đảng bộ xã Quảng Lợi làm điểm; phân công Chi bộ Ban Tổ chức thuộc Đảng bộ cơ quan huyện ủy giúp đỡ các thôn: Ngư Mỹ Thạnh, Đức Nhuận, Cư Lạc, Sơn Công; Chi bộ Chính trị thuộc Đảng bộ Quân sự huyện trực tiếp hướng dẫn thôn Ngư Hà Công. Đảng ủy xã điều động đảng viên ở các thôn có nhiều đảng viên như Mỹ Thạnh, Cư Lạc về sinh hoạt tại các thôn trắng đảng viên, trắng chi bộ để tiến tới thành lập các chi bộ thôn. Bên cạnh đó, Đảng ủy xã tập trung đào tạo, bồi dưỡng nguồn đang sinh hoạt tại các tổ chức, đoàn thể trên địa bàn để kết nạp đảng, tiến tới thành lập chi bộ độc lập. Đến nay, xã đã thành lập thêm 5 chi bộ thôn, không còn thôn sinh hoạt ghép và trắng đảng viên. Số lượng đảng viên toàn xã từ 67 đồng chí (năm 2007) tăng lên 107 đồng chí, riêng 5 chi bộ mới thành lập kết nạp và tiếp nhận 17 đảng viên mới. Nhờ đó, nội dung sinh hoạt các chi bộ thôn cũng sát với thực tiễn hơn, góp phần tạo chuyển biến trong phát triển chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương.

 

Nâng cao chất lượng

 

Từ chỗ chỉ có 78/102 thôn có chi bộ, 39 thôn sinh hoạt ghép trong 15 chi bộ, sau 5 năm tập trung củng cố. Đảng bộ huyện Quảng Điền thành lập mới 38 chi bộ thôn, nâng tổng số thôn có chi bộ lên 101/102 thôn.

Ông Phan Cảnh Dư, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Quảng Điền, cho biết: Nhận thức được vai trò, vị trí của chi bộ thôn, các đảng ủy cơ sở chỉ đạo kịp thời, thường xuyên quan tâm đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, đẩy mạnh thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tăng cường khối đại đoàn kết, làm tốt công tác vận động quần chúng; tập trung đẩy mạnh xây dựng củng cố và kiện toàn chi bộ thôn. Các chi bộ thôn đều xây dựng quy chế làm việc; xác định rõ hơn chức năng nhiệm vụ, cơ chế hoạt động và mối quan hệ phối kết hợp công tác giữa chi bộ và các tổ chức trong hệ thống chính trị trên địa bàn thôn; khắc phục tình trạng buông lỏng hoặc bao biện làm thay. Đồng thời đẩy mạnh công tác đổi mới nội dung và phương thức sinh hoạt, phù hợp với yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo; nhất là việc vận động xây dựng nông thôn mới, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, xóa nhà tạm...

 

Công tác kết nạp đảng viên mới ở các chi bộ thôn có chuyển biến rõ nét. Đến cuối năm 2012, toàn huyện có 85/101 thôn phát triển được 237 đảng viên mới, trong đó 38 chi bộ thôn mới thành lập, kết nạp được 65 đảng viên. Công tác quản lý, phân công nhiệm vụ, kiểm tra giám sát, đánh giá phân loại tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên được chi bộ các thôn thực hiện khá tốt. Theo kết quả đánh giá phân loại TCCS Đảng và đảng viên năm 2012, trong 38 chi bộ mới thành lập có 22 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, 15 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, 1 chi bộ hoàn thành nhiệm vụ.

 

Theo ông Phan Cảnh Dư, để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, các chi bộ thôn cần duy trì và năng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, nội dung sinh hoạt thiết thực rõ ràng. Trong tổ chức thực hiện, các chi bộ cần có sự phân công công tác một cách cụ thể, phát huy khả năng của từng đảng viên, gắn nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ với việc thực hiện các nghị quyết của Đảng cấp trên.

Bài, ảnh: Hoàng Loan

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP