Kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn

02/09/2014 - 14:25

Quảng Điền: Người dân đóng góp công sức, tiền của xây dựng Nông thôn mới

TTH.VN - Nổi bật là các xã Quảng Công, Quảng Lợi, Quảng Phú, Quảng Phước và Quảng Thọ. 

Đến thời điểm này, ngoài 232,5 tỷ đồng trích từ vốn ngân sách Nhà nước và các chương trình hỗ trợ của toàn xã hội, người dân trên địa bàn huyện đã tự nguyện đóng góp 3 tỷ đồng, hiến 17.155m2 đất, 8.755 cây cối, 2.945 ngày công lao động để thi công các công trình như đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, nhà văn hóa xã..

Hiện, huyện Quảng Điền đã có 1 xã đạt 17 tiêu chí (Quảng Phú), 3 xã đạt 14 tiêu chí (Quảng Lợi, Quảng Công và Quảng Phước). Các xã còn lại đạt từ 10 đến 13 tiêu chí. Phấn đấu từ đây đến 2015, Quảng Điền có thêm 8 xã đạt chuẩn Nông thôn mới.

Công Cường

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP