Chính trị - Xã hội An sinh xã hội

27/12/2016 - 17:56

Quỹ Vì người nghèo TP. Huế tiếp nhận hơn 800 triệu đồng

TTH - Sáng 27/12, UBMTTQVN TP. Huế tổ chức hội nghị tổng kết năm 2016 và triển khai chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2017.

Nhiều phong trào, chương trình, hoạt động đã được UBMTTQVN TP. Huế triển khai và đạt kết quả tốt trong năm 2016, như toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, chăm lo người nghèo, đền ơn đáp nghĩa, toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc… Quỹ Vì người nghèo TP. Huế vận động và tiếp nhận gần 800 triệu đồng, nâng tổng quỹ lên hơn 1 tỷ đồng; qua đó, đã giúp đỡ gần 300 trường hợp, với kinh phí hơn 900 triệu đồng, chủ yếu là sửa chữa, xây dựng nhà ở, tặng quà, cứu trợ các trường hợp khó khăn, ốm đau…

Năm 2017, UBMTTQVN TP. Huế tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình phối hợp thống nhất hành động; trong đó, chú trọng nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

Tâm Huệ

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP