Chính trị - Xã hội An ninh - Quốc Phòng

25/11/2014 - 18:20

Sẽ thực hiện thống nhất về công tác giáo dục quốc phòng và an ninh

TTH - Sáng ngày 25-11 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục quốc phòng và an ninh cho trên 100 đồng chí là các thành viên Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh của 9 huyện, thị xã, thành phố.

Trong thời gian 1 ngày, các đại biểu được tập huấn một số nội dung, chuyên đề về giáo dục quốc phòng và an ninh, đào tạo giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh cho các trường trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề, cao đẳng nghề và các cơ sở giáo dục đại học đến năm 2020, quy định chương trình khung giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, xã hội...

Thông qua lớp tập huấn nhằm trang bị cho đội ngũ làm công tác giáo dục quốc phòng và an ninh nắm vững những nội dung cơ bản của các văn bản pháp luật về giáo dục quốc phòng và an ninh, làm cơ sở để triển khai thực hiện thống nhất về công tác giáo dục quốc phòng và an ninh trên phạm vi toàn tỉnh.

Quang Đạo

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP