16/05/2015 - 07:17

Sở Xây dựng và TX Hương Trà dẫn đầu về mức độ hài lòng trong dịch vụ hành chính công

TTH - Thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh về tổ chức thí điểm đánh giá mức độ hài lòng trong thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố, từ giữa tháng 4 đến giữa tháng 5/2015, Đoàn công tác thí điểm của tỉnh đã tiến hành khảo sát mức độ hài lòng tại 07 đơn vị: Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND huyện Phú Lộc, UBND thành phố Huế, UBND thị xã Hương Trà và UBND thị xã Hương Thủy.

Kết quả thu được từ 363 phiếu khảo sát mức độ hài lòng khách hàng về dịch vụ hành chính công cho thấy: Sở Xây dựng dẫn đầu khối các sở, ban ngành cấp tỉnh với kết quả có 98,3% khách hàng hài lòng về dịch vụ hành chính công của sở này. UBND thị xã Hương Trà dẫn đầu khối các huyện, thị xã thành phố với kết quả có 98,8% khách hàng hài lòng về dịch vụ hành chính công của đơn vị.

Hào Vũ

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP