Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

29/08/2017 - 16:17

Sở Y tế học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5

TTH.VN - Sáng 29/8, Đảng ủy Sở Y tế tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho bí thư, phó bí thư ở các chi bộ trực thuộc với 3 chuyên đề chính: Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN; hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN; tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước…

Đây là những vấn đề mang tính đột phá, giải quyết về thể chế kinh tế, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế Nhà nước và kinh tế tư nhân.

TS Nguyễn Nam Hùng,  Giám đốc Sở Y tế  yêu cầu các đồng chí tham dự  học tập nghiêm túc và sau hội nghị này  tiếp tục phổ biến, quán triệt đến cán bộ, đảng viên trong mỗi đơn vị một cách cụ thể, phù hợp thực tế, nhằm đưa Nghị quyết hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII vào cuộc sống.

Minh Văn

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP