Giáo dục Tin tức giáo dục

24/11/2019 - 12:52

Sự hài lòng của người dân với các dịch vụ giáo dục

TTH.VN - Đó là chủ đề của Hội thảo khoa học quốc gia được Trường đại học Sư phạm, Đại học (ĐH) Huế tổ chức vào sáng 24/11.

Đoàn chủ tịch điều hành hội thảo

Với 18 bài báo tham luận được tập hợp trong kỷ yếu tại hội thảo, các bài báo gửi đến hội thảo tập trung phân tích, bàn luận những vấn đề về lý luận, thực tiễn việc đánh giá chất lượng dịch vụ giáo dục (CLDVGD) và sự hài lòng của người dân với những chủ đề chính: Những nghiên cứu tổng quan kinh nghiệm đánh giá CLDVGD và sự hài lòng của người dân về CLDVGD trên thế giới.

Theo đó, các bài báo đã phân tích bối cảnh ở các đất nước; sự quan tâm đến việc đánh giá sự hài lòng của người dân về các dịch vụ giáo dục.

Đây được xem là một trong những cơ sở quan trọng để có những định hướng, cải cách hệ thống giáo dục phù hợp với nguyện vọng và mong muốn của  toàn dân.

Ở chủ đề những nghiên cứu lý luận và thực tiễn về đánh giá CLDVGD, sự hài lòng của người dân về CLDVGD ở Việt Nam, các nhà khoa học đã đề xuất khung lý thuyết đánh giá sự hài lòng của người dân với các dịch vụ giáo dục; lựa chọn bộ công cụ đánh giá sự hài lòng.

Đặc biệt chủ đề về các biện pháp nhằm đáp ứng sự hài lòng của người dân với các dịch vụ giáo dục thu hút sự quan tâm của nhiều nhà khoa học, nhà giáo dục. Đáng chú ý, tác giả Lê Chí Thông đã đề cập đến các biện pháp xây dựng các mối quan hệ trong nhà trường nhằm đáp ứng sự hài lòng của học sinh thông qua việc phát triển năng lực cảm xúc xã hội cho giáo viên ở Trường THPT Đakrông (Quảng Trị)…

Những bài viết nghiêm túc, tâm huyết của các tác giả tại hội thảo sẽ cung cấp các chứng cứ khoa học đa chiều về việc đánh giá chất lượng giáo dục và sự hài lòng của người dân đối với CLGD tại Việt Nam.

Tin, ảnh: L.Thọ

 

 

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP