23/11/2017 - 19:11

Tăng cường quy chế phối hợp, bổ sung ngân sách quỹ hỗ trợ nông dân

TTH - Từ nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân, Hội Nông dân tỉnh đã giải ngân 122 dự án, với 1.233 lượt hộ vay vốn…

 

Tăng cường quy chế phối hợp, bổ sung ngân sách quỹ hỗ trợ nông dân; thực hiện các mô hình phát triển sản xuất hỗ trợ nông dân; liên kết với doanh nghiệp để hỗ trợ nông dân… là những kiến nghị, đề xuất của Thường trực Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành của tỉnh với Đoàn công tác do UVTV, Trưởng ban Dân tộc, Tôn giáo, Quốc phòng, An ninh Trung ương Hội Nông dân Việt Nam – Vũ Quốc Huy làm Trưởng đoàn kiểm tra về tình hình thực hiện Kết luận 61 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định 637 của Thủ tướng Chính phủ tại Thừa Thiên Huế chiều 23/11. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Khắc Đính; lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh làm việc với đoàn.

Thời gian qua, các cấp ủy Đảng trong tỉnh đã quan tâm, lãnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện Kết luận 61 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam, giai đoạn 2010 – 2020” và  Quyết định 637 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn, giai đoạn 2011 – 2020”. Qua đó, đã góp phần thúc đẩy các hoạt động của trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân; đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của quỹ hỗ trợ nông dân. Việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn góp phần tạo việc làm, thu nhập ổn định, cải thiện đời sống người lao động nói chung và nông dân nói riêng. Tỷ lệ lao động có việc làm sau đào tạo các nghề phi nông nghiệp đạt trên 85%, thu nhập từ 2,5 – 5 triệu đồng/tháng; tỷ lệ cơ giới hóa trong nông nghiệp đạt trên 95% diện tích.

Từ nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân, Hội Nông dân tỉnh đã giải ngân 122 dự án, với 1.233 lượt hộ vay vốn…

Kết luận tại buổi làm việc, ông Vũ Quốc Huy đánh giá cao những kết quả đạt được trong việc đào tạo, giải quyết việc làm cho nông dân. Đề nghị lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành liên quan cần tăng cường công tác lãnh, chỉ đạo các doanh nghiệp hỗ trợ thêm cho quỹ hỗ trợ nông dân; tạo điều kiện, tập trung chỉ đạo đại hội hội nông dân các cấp; có cơ chế chính sách phân công, phân nhiệm rõ từng công việc, hoạt động cụ thể để thúc đẩy phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; hội nông dân cần làm tốt hơn nữa công tác tham mưu, tập trung vào 3 nhiệm vụ trọng tâm của hội, đó là, bảo vệ quyền lợi, xây dựng mô hình kinh tế, tư vấn dịch vụ hỗ trợ cho nông dân. Trước những ý kiến, kiến nghị của tỉnh và các sở, ngành liên quan, Trưởng ban Dân tộc, Tôn giáo, Quốc phòng, An ninh Trung ương Hội Nông dân Việt Nam – tiếp thu và đề nghị tỉnh hoàn chỉnh trong báo cáo gửi Hội Nông dân Việt Nam.

* Cần phát triển mạnh hơn quỹ hỗ trợ nông dân. Việc này được ông Vũ Quốc Huy - Trưởng Ban Dân tộc, Tôn giáo, Quốc phòng An ninh, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, nhấn mạnh trong buổi làm việc với Thị ủy Hương Thủy sáng 23/11, sau khi nghe thị xã báo cáo tình hình thực hiện Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương.

Thực hiện Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam, giai đoạn 2010 - 2020”, thị xã Hương Thủy nghiêm túc triển khai các nội dung theo yêu cầu, góp phần tích cực vào việc thực hiện các chương trình đề án phát triển KT-XH của địa phương.

Anh Phong - Đồng Văn

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP