18/10/2017 - 21:29

Tăng cường thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2017

TTH - Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký văn bản chỉ đạo tăng cường thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2017.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã và TP. Huế căn cứ khả năng thực tế thu ngân sách để điều hành chi ngân sách cấp huyện, xã phù hợp nhằm đảm bảo cân đối chi; có giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính của địa phương những tháng cuối năm 2017. Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, phấn đấu thu tiền sử dụng đất cấp tỉnh năm 2017 đạt 350 tỷ đồng. Sở Tài chính phối hợp với Cục Thuế tỉnh, các địa phương theo dõi, cập nhật kịp thời tình hình thu ngân sách nhà nước trên địa bàn để tham mưu UBND tỉnh có giải pháp điều hành dự toán phù hợp, đạt hiệu quả.

Gia Bảo

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP