27/01/2015 - 06:00

Tăng cường truyền thông đẩy lùi dịch bệnh

TTH - Nội dung này được Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe tỉnh triển khai ngày 26-1 trong hội nghị tổng kết hoạt động năm 2014 và bàn phương hướng hoạt động cho năm tới. Ngoài ra, sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, ngành y tế, sử dụng hiệu quả các tài liệu truyền thông, các dịch vụ y tế nhằm nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi bảo vệ sức khỏe trong cộng đồng.

Năm 2014, Trung tâm in ấn nhiều tài liệu, các pano, băng rôn, tranh, đĩa CD... phối hợp với các đơn vị truyền thông đại chúng tổ chức tuyên truyền phổ biến các chương trình, chuyên mục, tin, bài trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Huế, Báo Thừa Thiên Huế ... về chủ trương lớn của ngành, như tăng cường củng cố y tế cơ sở, khám chữa bệnh người nghèo, công tác phòng chống dịch bệnh, tiêm chủng chương trình sởi - rubella....

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP