Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

20/01/2017 - 09:57

Tạo cơ hội cho thanh niên phát huy năng lực, thực hiện hoài bão

TTH.VN - Chính phủ và Trung ương Đoàn phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ, tạo môi trường thuận lợi cho thanh niên tiếp cận cơ hội học tập, phát huy năng lực, thực hiện ước mơ, hoài bão, khát vọng vươn lên.

Thời gian qua, Chính phủ và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã triển khai nhiều quy chế phối hợp để tạo điều kiện thuận lợi cho thanh niên. Các cấp bộ đoàn đẩy mạnh giáo dục đạo đức lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu niên, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên; huy động, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội. Chính phủ cũng ban hành nhiều cơ chế, chính sách tạo điều kiện cho thanh niên trong học tập, nâng cao trình độ, tự tạo và tìm việc làm, lập nghiệp, bồi dưỡng và phát huy vai trò của thế hệ trẻ.

Để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2017, tiếp tục thực hiện hiệu quả Quy chế phối hợp, Chính phủ và Trung ương Đoàn sẽ phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ, tạo môi trường thuận lợi cho thanh niên tiếp cận cơ hội học tập, phát huy năng lực, thực hiện ước mơ, hoài bão, khát vọng vươn lên.

Chính phủ tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách để tạo điều kiện thuận lợi cho thanh niên phát huy vai trò, trách nhiệm, đi đầu trong phong trào khởi nghiệp sáng tạo và xung kích giải quyết các vấn đề bức xúc của xã hội như an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội nhất là tệ nạn nghiện ma túy, ô nhiễm môi trường, vệ sinh thực phẩm..., bảo đảm quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội; tích cực tham gia cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm, phòng chống tệ nạn xã hội, đa dạng hóa các hoạt động thanh niên tình nguyện.

Cùng với đó, các Bộ, ngành, địa phương tăng cường phối hợp, hỗ trợ, ưu tiên bố trí nguồn lực để Trung ương Đoàn, Đoàn thanh niên các cấp đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng thực hiện các chương trình, đề án, dự án được giao và đang triển khai. Đặc biệt quan tâm giải quyết việc làm, hướng nghiệp, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi, giải trí lành mạnh cho thanh niên, nhất là ở các khu công nghiệp, vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa; quan tâm, chăm lo, bồi dưỡng, tạo môi trường để thanh niên, thiếu nhi học tập, nghiên cứu, lao động, phát huy trí tuệ, làm chủ khoa học, công nghệ hiện đại, nâng cao thể lực, đời sống tinh thần và kỹ năng thực hành xã hội; khuyến khích thanh niên tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo và an sinh xã hội...

Theo VPCP

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP