Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

12/10/2018 - 20:06

Tập trung đẩy lùi tệ nạn xã hội

TTH.VN - Chiều 12/10, Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội tỉnh tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018.

Trong 9 tháng đầu năm, đội kiểm tra liên ngành 178 tỉnh đã kiểm tra 24 lượt cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm, các địa phương tiến hành kiểm tra khoảng 180 lượt cơ sở. Lực lượng chức năng các cấp triệt phá 4 vụ hoạt động mại dâm tại cơ sở kinh doanh dịch vụ, bắt giữ 24 đối tượng. Toàn tỉnh có 142/152 số xã, phường, thị trấn không có tệ nạn mại dâm.

Hiện nay, số người nghiện có hồ sơ quản lý là 574 người. Công tác cai nghiện tại cộng đồng và gia đình được đẩy mạnh, trong đó 100% xã, phường, thị trấn có người nghiện thành lập tổ công tác cai nghiện, 5 điểm tư vấn cai nghiện tại cộng đồng đã đi vào hoạt động.

Từ đây đến cuối năm, Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội tập trung hướng dẫn các địa phương tổ chức đưa người nghiện ma tuý vào cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm Bảo trợ xã hội; phối hợp các ngành và địa phương tổ chức ra mắt hai điểm tư vấn chăm sóc và hỗ trợ điều trị nghiện; tiếp tục triển khai các hoạt động ở 5 điểm tư vấn cai nghiện ma tuý tại cộng đồng; triển khai mô hình cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho người bán dâm tại cộng đồng; tổ chức phúc tra, đánh giá tình hình thực hiện công tác xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có ma túy, mại dâm.

Tin, ảnh: Minh Hiền

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP