25/09/2018 - 06:46

Tham gia góp ý sửa đổi Luật Thanh niên

TTH.VN - Chiều 24/9/, Tỉnh Đoàn tổ chức Hội nghị góp ý sửa đổi Luật Thanh niên với sự tham gia các cán bộ đoàn chủ chốt...

Đại biểu tham gia góp ý tại hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung góp ý dự thảo Đề cương Luật Thanh niên sửa đổi của Bộ Nội vụ, tập trung tảo luận sôi nổi 9 lĩnh vực liên quan mật thiết đối với thanh niên, đó là: Các quyền, nghĩa vụ của thanh niên nhằm cụ thể hoá các quyền, nghĩa vụ của công dân theo Hiến pháp năm 2013 và trách nhiệm của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Chính sách của nhà nước đối với nhóm thanh niên đặc thù; Cơ chế phát huy Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia giám sát, phản biện xã hội về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên;...

Thông qua Hội nghị, đã phát huy quyền làm chủ, trí tuệ, tâm huyết của cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên trong việc đóng góp ý kiến đối với Luật Thanh niên, đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tạo sự đồng thuận của các cấp bộ Đoàn, cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên đối với việc sửa đổi Luật Thanh niên.

Tin, ảnh: Hải Thuận

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP