23/12/2014 - 18:47

Thành lập Hợp tác xã Dịch vụ tổng hợp Hương Phong

TTH - Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh thông tin, Hợp tác xã (HTX) Dịch vụ tổng hợp Hương Phong là hợp tác xã đầu tiên của huyện A Lưới vừa thành lập vào 19-12. HTX là bà đỡ cho nông dân, thúc đẩy phát triển kinh tế thành viên, hộ gia đình, giải quyết việc làm cho lao động, góp phần thực hiện đạt tiêu chí nông thôn mới (tiêu chí 13). 

Đây cũng  là một trong những nhóm tiêu chí khó đạt ở các xã miền núi huyện A Lưới. HTX có 23 thành viên, vốn góp ban đầu của mỗi thành viên là 5 triệu đồng.

Hoàng Thế

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP