Kinh tế Xây dựng - Giao thông

18/01/2019 - 15:16

Thị xã Hương Trà cấp đổi trên 1.000 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

TTH.VN - Chiều 18/1, Phòng Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) thị xã Hương Trà tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ 2018, triển khai kế hoạch 2019.

Thu gom, vận chuyển rác thải phường Tứ Hạ

Năm 2018, Phòng TN&MT thị xã đã tiếp nhận, tham mưu thực hiện kịp thời, đúng quy định pháp luật đối với công tác giao đất, cho thuê, thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất 305 trường hợp, đạt 100% hồ sơ tiếp nhận. Tham mưu cấp mới, cấp đổi, cấp lại 1.090 giấy chứng nhận quyền sử đất (CNQSDĐ), trong đó, cấp giấy chứng nhận lần đầu 206 giấy, diện tích cấp 39,81 ha. Cấp đổi 877 giấy CNQSDĐ và cấp lại 93 giấy CNQSDĐ. Thụ lý và tham mưu UBND thị xã ban hành quyết định thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho 24 công trình dự án, với tổng giá trị gần 18 tỷ đồng, giao đất tái định cư cho 9 trường hợp. Phối hợp lập biên bản xử lý 69 trường hợp vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường và khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép.

Trong năm đã tiếp tục hợp đồng với Công ty CP Môi trường và Công trình Đô thị Huế thực hiện việc thu gom, vận chuyển và xử lý rác tại các xã, phường, kết quả có trên 17.447 tấn rác được thu gom, xử lý, đạt trên 88%, trong đó, rác đô thị đạt trên 92%, nông thôn đạt trên 85%...

Năm 2019, Phòng TN&MT Hương Trà tiếp tục tổ chức thực hiện hoàn thành phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến 2020; thực hiện công tác thống kê đất đai năm 2018 theo đúng quy định; thực hiện danh mục các công trình, dự án có thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng thực hiện trong năm 2019...

Tin, ảnh: Liên Minh

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP