27/08/2018 - 19:44

Thử nghiệm thành công sinh sản nhân tạo cá ong bầu

TTH - Đó là kết quả của đề tài nghiên cứu quy trình nuôi vỗ và thử nghiệm kích thích sinh sản nhân tạo cá ong bầu, do Trường đại học Nông lâm Huế thực hiện, được Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học công nghệ cấp tỉnh chính thức nghiệm thu chiều 27/8.

Cá ong bầu được tiêu thụ trên thị trường chủ yếu được khai thác từ tự nhiên, nhưng gần đây sản lượng liên tục giảm mạnh do bị khai thác quá mức theo kiểu tận thu tận diệt. Cá ong bầu rất có giá trị về kinh tế và đây là lần đầu tiên được nghiên cứu thử nghiệm sinh sản nhân tạotại Huế. Việc nghiên cứu thử nghiệm sinh sản nhân tạo cá ong bầu nhằm xây dựng quy trình sản xuất giống cho đối tượng này để cung cấp cho người dân trong tỉnh và các vùng lân cận. Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao kết quả đạt được của đề tài, ghi nhận độ tin cậy của các số liệu và tin rằng sẽ có kết quả ứng dụng tốt khi chuyển giao kiến thức, công nghệ cho người nuôi.

ĐỒNG VĂN

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP