Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

30/12/2021 - 16:03

Thúc đẩy nền báo chí phát triển theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, nhân văn

Sáng nay (30/12), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức phiên trù bị Đại hội đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025 với sự tham gia của khoảng 460 đại biểu.

Toàn cảnh phiên khai mạc  

Phát biểu tại phiên trù bị, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam khẳng định, đại hội lần thứ XI Hội Nhà báo Việt Nam diễn ra trong bối cảnh báo chí trong nước và thế giới đang có những thay đổi sâu sắc về nhiều mặt. Những nội dung thảo luận tại đại hội và những nhiệm vụ, giải pháp do đại hội đề ra sẽ có ý nghĩa thiết thực góp phần thúc đẩy nền báo chí cách mạng Việt Nam phát triển theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, nhân văn, chủ động hội nhập với báo chí khu vực và thế giới, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa thế giới phù hợp với văn hóa dân tộc Việt Nam.

Thay mặt cho các đại biểu tham dự, cùng hơn 27.000 hội viên Hội Nhà báo thuộc 36 Hội Nhà báo tỉnh, thành phố, 19 Liên chi hội và hơn 200 Chi hội trực thuộc, ông Lê Quốc Minh gửi tới đại hội ý chí, nguyện vọng, tình cảm và quyết tâm nhằm xây dựng Hội Nhà báo Việt Nam và nền báo chí cách mạng Việt Nam ngày càng phát triển.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho rằng, nhiệm vụ nặng nề đặt ra cho Đại hội lần này là đánh giá, kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ X Hội Nhà báo Việt Nam, kiểm điểm đánh giá việc thực hiện những chủ trương, nhiệm vụ về công tác báo chí nêu trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, 15 năm thực hiện Chỉ thị 37-CT/TW của Ban Bí thư TW Đảng (khóa IX) về “Nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới”, triển khai thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 8/4/2020 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới”.

Theo đó, đại hội sẽ tập trung thảo luận, xây dựng, hoàn thiện báo cáo chính trị của Ban Chấp hành, thảo luận sửa đổi, bổ sung và thông qua Điều lệ Hội và các văn kiện quan trọng khác trình đại hội.

Đặc biệt, đại hội cũng sẽ tiến hành nhiệm vụ hết sức quan trọng là bầu Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khóa XI, nhiệm kì 2020 – 2025, gồm những nhà báo có phẩm chất và năng lực, có uy tín và điều kiện, cũng như tâm huyết, để lãnh đạo các mặt công tác của Hội trong nhiệm kì tới.

Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh nhấn mạnh, để hoàn thành tốt khối lượng lớn các công việc đó, đòi hỏi mỗi đại biểu nêu cao tinh thần đoàn kết, trí tuệ, nhất trí, dân chủ và trách nhiệm cao trong quá trình tham dự Đại hội.

“Thay mặt Đảng đoàn và Ban Thường vụ, tôi đề nghị các đại biểu phát huy dân chủ đi đôi với nêu cao tinh thần trách nhiệm, kỉ cương, kỉ luật trong thảo luận, trong bầu cử tại Đại hội; Tham gia tích cực, đầy đủ, có chất lượng tất cả các họat động của đại hội, với sự cố gắng cao nhất, với ý thức, lòng tự hào, tình cảm và sứ mệnh cao cả của người đại biểu đại diện cho hội viên về dự đại hội. Đề nghị các đồng chí Trưởng đoàn của các cấp hội, các đồng chí tổ trưởng các tổ thảo luận, phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, quản lí, trong việc quán triệt sâu sắc tới từng thành viên và thực hiện đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư đối với các vấn đề về công tác nhân sự, công tác tổ chức của đại hội”, ông Lê Quốc Minh nhấn mạnh.

Theo VOV.VN

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP