09/10/2015 - 18:16

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV

TTH - Chiều 9/10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức cuộc họp nhằm soát xét công tác triển khai tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Cuộc họp do Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Mới chủ trì.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Mới đã thông tin thời gian tổ chức đại hội, một số kế hoạch, hoạt động chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, các chương trinh văn hóa, nghệ thuật; các cuộc triển lãm; các công trình trọng điểm chào mừng đại hội...

Để đẩy mạnh công tác tuyên truyền đại hội đạt kết quả, tùy theo chức năng, nhiệm vụ của mình, các đơn vị tập trung xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động cổ động trực quan, các chuyên trang, chuyên mục, tăng thời lượng phát sóng để phản ánh không khí đại hội, kể cả trước, trong và sau đại hội.

Anh Phong

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP