Bạn đọc Bạn đọc viết

09/12/2010 - 12:27

Thuế nhà vườn không tăng

TTH - Ông Ngô Tuệ, trú tại 10 Đặng Trần Côn - Huế phản ánh: hiện nay nhiều nhà vườn đang được đưa vào tuyến du lịch để khách đến thưởng ngoạn, tìm hiểu nếp sống văn hoá. Vậy nhưng, hầu hết nhà vườn thu nhập không đủ sống vì hiệu quả kinh tế thấp, một phần do thuế nhà đất quá cao. Bà Dương Thị Bạch Mai ở 48 Phú Mộng, Kim Long cho biết năm 2004 mức thuế là 600.000 đồng, năm 2005 là 520.700 đồng, năm 2007 lại tăng lên 3.532.800 đồng, gấp 7 lần so với năm 2006, năm 2010 gần 5 triệu đồng. Để khai thác tiềm năng nhà vườn Huế phục vụ du lịch có hiệu quả, đòi hỏi phải có những kế hoạch và hình thức khai thác, có sự hỗ trợ về kinh phí, khoa học kỹ thuật của các ban, ngành liên quan để trùng tu, sửa chữa, miễn hoặc giảm thuế.

Cơ quan chức năng cho biết: chính sách thuế nhà đất đối với nhà vườn hiện nay không có sự khác biệt với loại nhà đất không phải là nhà vườn. Thuế nhà đất cao hay thấp còn tuỳ vào đất đó thuộc đường loại nào, vị trí nào của đường. Ví dụ đường loại 1A, vị trí 1: thuế nhà đất = 30 lần thuế sử dụng đất nông nghiệp. Do đó, đường loại 1A sẽ nhân với 30, đường loại 2A sẽ nhân với 27, đường loại 3A sẽ nhân với 25... theo quy định. Tuy nhiên, trước năm 2007, cách tính thuế nhà đất đối với nhà vườn có sự vận dụng. Ví dụ, nếu trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ghi 1.900m2 (đường loại 4C) thì thuế được tính 200m2 đất ở nhân với 20 (theo quy định), 1.700m2 đất vườn nhân với 2 (theo vận dụng). Đến năm 2007, trường hợp như ví dụ trên sẽ được tính toàn bộ diện tích 1.900m2 nhân với 20, do đó tiền thuế phải nộp nhiều hơn, chứ không phải có việc tăng thuế gấp 7 lần đối với nhà vườn.

Đối với nhà vườn, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2434/2009/QĐ- UBND ngày 4/11/2009 về một số chính sách quản lý và bảo vệ nhà vườn. Chương II Chính sách hỗ trợ bảo vệ nhà vườn bao gồm hỗ trợ trùng tu, hỗ trợ tạo lập vườn... Riêng đối với chính sách thuế, thì nhà vườn vẫn phải theo quy định của Pháp lệnh Thuế nhà, đất năm 1992. Không có chính sách miễn, giảm thuế đối với nhà vườn.
Quỳnh Anh
Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP