Kết quả tìm kiếm cho "Muqtada-al-Sadr"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 1

Tòa án Tối cao Iraq phê chuẩn kết quả bầu cử quốc hội trước thời hạn

Tòa án Tối cao Iraq phê chuẩn kết quả bầu cử quốc hội trước thời hạn 

Cập Nhật 28-12-2021

Tòa án Tối cao Iraq đã công nhận chiến thắng thuộc về phong trào Sadr do giáo sỹ dòng Shiite - ông Muqtada-al-Sadr, lãnh đạo.

Tag: Tòa án Tối cao Iraq, bầu cử Quốc hội, giáo sỹ dòng Shiite, Muqtada-al-Sadr, biểu tình

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP