Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

25/01/2021 - 07:00

Tin tưởng, kỳ vọng vào quyết sách mới của Đảng

TTH - Hướng về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, các tầng lớp Nhân dân đặc biệt tin tưởng vào những quyết sách mới của Đại hội, kỳ vọng Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ mới đủ năng lực, phẩm chất, uy tín.

Ông Nguyễn Dung, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Cần nhiều quyết sách cho mục tiêu kép trong giai đoạn mới

Ông Nguyễn Dung, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Đại hội lần thứ XIII của Đảng sẽ là Đại hội với những đường lối, quyết sách đáp ứng được nguyện vọng của Nhân dân, đưa đất nước phát triển phồn vinh và hạnh phúc.

Vừa là một đảng viên vừa là người dân, tôi kỳ vọng rất nhiều vào kỳ Đại hội này. Mong rằng, Đảng tiếp tục đề ra những sách lược, chiến lược đưa đất nước phát triển một cách mạnh mẽ. Đồng thời, chọn lựa được đội ngũ cán bộ ưu tú nhất, đầy đủ đức và tài, có đủ tư cách, phẩm chất, năng lực, uy tín, đảm đương được trọng trách, nhiệm vụ mà toàn Đảng giao phó.

Cán bộ là gốc của mọi công việc, có cán bộ tốt, dám nghĩ, dám làm vì dân thì mới đem lại sự đổi mới và đem lại những thắng lợi lớn cho công cuộc xây dựng đất nước. Việc sàng lọc, lựa chọn cán bộ tốt nhất cho Đại hội XIII cho thấy quyết tâm rất lớn của Đảng ta trong việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Thời gian qua, đất nước đã đạt được những thành tựu rất lớn, đặc biệt là công tác phát triển kinh tế trong điều kiện thiên tai, dịch bệnh hoành hành, không chỉ trong nước mà khắp thế giới. Chúng ta đã chiến đấu và chiến thắng dịch bệnh với sự lãnh đạo, định hướng và giải pháp đúng đắn, kịp thời. Trong khi cả thế giới chao đảo vì dịch bệnh COVID-19, chúng ta vẫn đứng vững để thực hiện đạt mục tiêu kép là chống được dịch bệnh và kinh tế tăng trưởng dương. Mong rằng, Đại hội tiếp tục đề ra các giải pháp lớn để giữ vững và phát triển mạnh mẽ hơn, có nhiều quyết sách cho mục tiêu kép trong giai đoạn mới.

Nói đến phát triển kinh tế, chúng ta thấy kinh tế Nhà nước không thể bao trùm. Vì vậy, cần đánh giá đúng các thành phần kinh tế tư nhân, các tập đoàn kinh tế lớn trong nước để có những quyết sách mạnh mẽ hơn thúc đẩy lĩnh vực kinh tế này. Qua đó, huy động nguồn lực lớn ở khu vực kinh tế tư nhân vào sự phát triển chung của đất nước.

Hòa thượng Thích Đức Thanh, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh: Tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng

Hòa thượng Thích Đức Thanh​

Phật giáo Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc xuyên suốt các thời kỳ lịch sử. Từ trước đến nay, cộng đồng tăng ni, phật tử luôn luôn “trước sau như một” với dân tộc, đồng hành cùng sự phát triển của dân tộc và khẳng định tinh thần xuyên suốt: “Không đi ngược quyền lợi và hướng đi của dân tộc”.

Với Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII, Phật giáo Việt Nam nói chung và tại tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng một lần nữa khẳng định vai trò đồng hành, chung sức cùng Đảng, Nhà nước và Nhân dân xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, chung tay xây dựng đất nước ngày càng phát triển.

Thời gian qua, Việt Nam liên tiếp đạt được nhiều thành tựu về khoa học kỹ thuật, cuộc cách mạng công nghệ 4.0 và đặc biệt là công tác phòng, chống đại dịch COVID - 19. Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cũng đề ra định hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển khoa học và công nghệ gắn với phát triển giáo dục và đào tạo. Đây cũng là vấn đề được toàn thể Nhân dân Việt Nam quan tâm và ủng hộ, xác định là yếu tố “cốt lõi” đưa Việt Nam sánh vai cùng các cường quốc năm châu.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh và cộng đồng tăng ni, phật tử tin tưởng kỳ đại hội này chắc chắn sẽ thành công tốt đẹp; đồng thời gửi gắm niềm tin, kỳ vọng vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ mới sẽ đạt được nhiều thắng lợi hơn nữa, có những quyết sách, sáng kiến mang lại lợi ích thiết thực cho Nhân dân và xây dựng đất nước Việt Nam sớm trở thành nước phát triển.

Ông Bùi Như Ý, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh: Một nhiệm kỳ mới với những bước đột phá

Ông Bùi Như Ý, Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh

Những năm gần đây, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đạt được nhiều thành quả được ghi nhận, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp cũng như nâng cao niềm tin của Nhân dân đối với Đảng. Với tinh thần đó, tôi tin rằng, nhiệm kỳ tới, Đảng tiếp tục đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, đưa ra những quyết sách, nghị quyết mang tính đột phá để đưa đất nước ngày càng đi lên, phát triển về kinh tế và ổn định về chính trị, nhất là đấu tranh, đẩy lùi tệ nạn quan liêu, tham nhũng, tiêu cực.

Nhiệm kỳ qua, công tác phòng chống tham nhũng đã được đẩy mạnh, góp phần làm trong sạch bộ máy Nhà nước, tạo niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng. Tuy nhiên, trong công tác này cần quan tâm thêm các giải pháp phòng ngừa bằng việc công khai, minh bạch các cơ chế chính sách, đẩy mạnh cải cách hành chính, chú trọng kiểm tra, giám sát những vấn đề nhạy cảm, đồng thời xử lý nghiêm các sai phạm. Bên cạnh đó, cần nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng. Chú trọng công tác tuyên truyền, quán triệt, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Theo tôi, tất cả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước phải được tổ chức học tập đầy đủ, kịp thời trong cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức, người lao động. Nhất là nâng cao hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó, giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động có nhận thức đầy đủ về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc học tập cũng được cụ thể hóa, phù hợp với bản thân, công việc của mỗi cá nhân, tập thể. Riêng Hội Cựu chiến binh tỉnh sẽ quyết tâm thực hiện nêu gương “Cựu chiến binh gương mẫu”, phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ.

 

Ông Hồ Mạnh Giang, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hồng Vân (huyện A Lưới): Tiếp tục quan tâm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số

Ông Hồ Mạnh Giang, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hồng Vân (huyện A Lưới)

Thời gian qua, Đảng, Nhà nước, Chính phủ đã có nhiều chủ trương, chính sách quan tâm đặc biệt đến các xã miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Các chính sách, chương trình hỗ trợ như Chương trình 135 cùng Quyết định số 1385/QĐ-TTg ngày 21/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hỗ trợ thôn, bản, ấp của các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018 – 2020 đã giúp người dân phát triển sản xuất, tăng thu nhập và giảm nghèo. Tại xã Hồng Vân, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 2%/năm; cơ sở hạ tầng, đặc biệt là đường liên thôn, liên xã được nâng cấp, bê tông hóa.

Vừa qua, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19/6/2020 phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. Đây là điều bà con vùng cao rất vui mừng.

Hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tôi tin tưởng Đại hội sẽ thành công tốt đẹp. Đặc biệt, Đại hội sẽ có những quyết sách nhằm tiếp tục quan tâm hỗ trợ hơn nữa cho đồng bào các dân tộc thiểu số, các xã miền núi còn nhiều khó khăn để phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống, giảm chênh lệch giàu nghèo giữa miền xuôi và miền ngược.

Bá Trí - Thanh Thảo - Minh Nguyên - Hữu Phúc (ghi)

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP