Y tế - Sức khỏe Tin tức y tế

24/05/2016 - 20:58

Tọa đàm về dự án “Thí điểm đưa bác sĩ trẻ tình nguyện về vùng khó khăn”

TTH - Tọa đàm về dự án “Thí điểm đưa bác sĩ trẻ tình nguyện về vùng khó khăn” do Bộ Y tế chủ trì, vừa được tổ chức tại Huế vào chiều 24/5.

Dự án “Thí điểm đưa bác sĩ trẻ tình nguyện về công tác tại miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn” nhằm tiến tới mục tiêu cung cấp nguồn nhân lực y tế là bác sĩ đầy đủ về số lượng, đáp ứng được chất lượng cho vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, ưu tiên 62 huyện nghèo; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ y tế bảo đảm công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân ngay tại cơ sở. Trong giai đoạn 1 của dự án từ năm 2013 đến 2016, có khoảng 500 bác sĩ trẻ tình nguyện sẽ được đưa về 62 huyện nghèo của 20 tỉnh.

Để thu hút các bác sĩ trẻ tham gia dự án, cần đẩy mạnh tuyên truyền, khơi dậy và phát huy tính xung kích, tình nguyện, nâng cao tinh thần trách nhiệm, nghĩa vụ của đội ngũ tri thức trẻ ngành y tế với sự nghiệp chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân.

Thanh Vân

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP