13/10/2015 - 17:08

Tối ưu hóa phân tích, đo đạc các mẫu môi trường

TTH - Nhằm nâng cao hoạt động phân tích, đo đạc một số mẫu môi trường phức tạp, phòng máy quang phổ hấp thụ nguyên tử (AAS) thuộc Phòng thí nghiệm của Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường vừa được trang bị thêm bộ nguyên tử hóa không ngọn lửa bằng lò graphit- GFA 7000A, bộ bơm mẫu tự động (ASC 7000), bộ hóa hơi thủy ngân (MVU-1A) và một số linh kiện phụ trợ khác.

Hệ thống lò graphit GFA 7000A được trang bị nhằm phân tích các nguyên tố kim loại, đặc biệt là các kim loại nặng đạt độ nhạy cao hơn, đáp ứng phân tích hàm lượng vết và siêu vết của đa  số các kim loại trong các mẫu môi trường nước, đất, trầm tích, mẫu sinh vật…

H.Thương

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP