09/03/2017 - 20:21

Tổng điều tra kinh tế năm 2017 phải đảm bảo tính khả thi

TTH - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế tỉnh năm 2017 Nguyễn Văn Phương nhấn mạnh như vậy tại hội nghị triển khai phương án tổng điều tra kinh tế năm 2017, diễn ra chiều 9/3.

Cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2017 với mục đích thu thập thông tin về các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp nhằm đánh giá sự phát triển về số lượng cơ sở, lao động, kết quả sản xuất kinh doanh, mức độ ứng dụng công nghệ thông tin; tính toán chỉ tiêu thống kê chính thức của các chuyên ngành thống kê, chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước (GDP), tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh...

THÁI BÌNH

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP