Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

13/04/2018 - 20:24

Trang bị kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND cấp xã

TTH - Kỹ năng xem xét và thông qua các nghị quyết về phát triển kinh tế- xã hội địa phương của HĐND các cấp; kỹ năng giám sát hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản; vấn đề quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực- vai trò của đại biểu HĐND và những điểm cần quan tâm là những nội dung được báo cáo viên thuộc Trung tâm Bồi dưỡng Đại biểu dân cử, Ban Công tác Đại biểu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội truyền đạt cho đại biểu HĐND cấp xã của tỉnh tại hội nghị bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2016- 2021 diễn ra ngày 13/4.

Sau khi được quán triệt và triển khai các kỹ năng nói trên, đại biểu HĐND cấp xã đã tập trung thảo luận về những khó khăn, vướng mắc và chia sẻ kinh nghiệm trong công tác giám sát hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản. Lớp tập huấn có ý nghĩa quan trọng đối với các đại biểu HĐND cấp xã, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu HĐND trong thời gian tới.

Thái Sơn

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP