Chính trị - Xã hội Cải cách hành chính

11/09/2018 - 10:47

Tránh tình trạng bộ phận “một cửa” là những văn phòng cao cấp

TTH.VN - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã khẳng định như vậy tại hội nghị trực tuyến về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính do Văn phòng Chính phủ tổ chức sáng 11/9. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung chủ trì hội nghị tại điểm cầu Thừa Thiên Huế.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu khai mạc hội nghị 

Phát biểu khai mạc và giao nhiệm vụ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu các bộ, ban, ngành, địa phương các tỉnh tập trung phân tích, đánh giá những tồn tại, hạn chế, bất cập để đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả cải cách hành chính. Vấn đề mấu chốt vẫn là yếu tố con người; đội ngũ cán bộ, công chức phải không ngừng phát huy vai trò, trách nhiệm bản thân để thay đổi tư duy, cách làm, mới mong mang lại hiệu quả cao trong cải cách hành chính.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung chủ trì tại điểm cầu của tỉnh 

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nhấn mạnh, bộ phận “một cửa” không phải là những văn phòng cao cấp, mà phải hành động quyết liệt, vì mục tiêu hướng về người dân, doanh nghiệp. Muốn vậy, phải ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong giải quyết các thủ tục hành chính; cung cấp dịch vụ, hệ thống thông tin với tinh thần đổi mới, chất lượng, quyết tâm hành động. Chủ trương, quan điểm là, chuyển từ Chính phủ quản lý sang Chính phủ phục vụ, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; nhằm bao quát toàn diện, bảo đảm tính hiệu quả của việc giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan hành chính Nhà nước từ Trung ương đến địa phương.

Lãnh đạo các sở, ngành liên quan của tỉnh tham gia hội nghị trực tuyến 

Trên cơ sở chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình các bộ, ban, ngành Trung ương và các địa phương đã tập trung thảo luận nhằm hoàn thiện thể chế; kiện toàn tổ chức, trang thiết bị; ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” trong giải quyết thủ tục hành chính; quán triệt, tập huấn, tuyên truyền, đôn đốc thực hiện đạt kết quả cao nhất.

Được biết, trên địa bàn tỉnh đến thời điểm này, hạ tầng “cơ quan điện tử” cơ bản đáp ứng tiêu chuẩn phục vụ công tác xây dựng chính quyền điện tử. “Công chức điện tử” là điều kiện bắt buộc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức khi được tuyển dụng vào các cơ quan Nhà nước. “Công dân điện tử”, là một vấn đề lớn được lãnh đạo tỉnh nhìn nhận ngay khi có chủ trương xây dựng chính quyền điện tử. Trong đó, mô hình trung tâm hành chính công được coi là bước đột phá về cải cách hành chính và hiện đại hóa nền hành chính của tỉnh; thể hiện quyết tâm cải cách của lãnh đạo tỉnh, hướng tới sự thuận lợi và nâng cao mức độ hài lòng cho người dân và doanh nghiệp.

Tin, ảnh: Anh Phong

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP