09/09/2015 - 18:18

Triển khai chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo

TTH - Chiều 9/9, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ chủ trì hội nghị.

Mục tiêu của Quyết định này nhằm thực hiện hỗ trợ nhà ở cho khoảng 311.000 hộ nghèo khu vực nông thôn, đảm bảo có nhà ở an toàn, ổn định, từng bước nâng cao mức sống, góp phần xóa đói, giảm nghèo bền vững. Hộ gia đình được hỗ trợ xây dựng nhà ở được quy định tại Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg ngày 30/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011-2015, có trong danh sách hộ nghèo do UBND cấp xã quản lý tại thời điểm quyết định này có hiệu lực thi hành và là hộ độc lập có thời gian tách hộ đến khi quyết định này có hiệu lực thi hành tối thiểu 5 năm.

Tại hội nghị, các huyện, thị xã đã có nhiều ý kiến liên quan đến phạm vi áp dụng, đối tượng, điều kiện được hưởng lợi. Cụ thể, tại nhiều phường, tổ dân phố có nhiều hộ nghèo khó khăn về nhà ở vậy theo quyết định những đối tượng này có được hưởng lợi không; công tác giải ngân vốn của các chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở trước đây vẫn chậm đề nghị trong quá trình triển khai tỉnh cần chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn...
Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ nhấn mạnh: Để chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo triển khai đảm bảo tiến độ, các sở, ban ngành liên quan phối hợp với chính quyền các địa phương cùng tháo gỡ những khó khăn, sớm triển khai các nội dung của quyết định. Các địa phương, nhất là các xã cần tiến hành họp dân và bình xét đúng đối tượng, trong đó ưu tiên những đối tượng già cả neo đơn, người khuyết tật...

Hoàng Loan

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP