Chính trị - Xã hội An ninh - Quốc Phòng

06/01/2012 - 19:08

Triển khai kế hoạch kinh tế - xã hội và quốc phòng an ninh 2012

TTH - Ngày 6/1, UBND tỉnh mở hội nghị triển khai kế hoạch kinh tế -xã hội và nhiệm vụ quốc phòng-an ninh năm 2012.

Năm qua, mặc dầu kinh tế thế giới và trong nước diễn biến phức tạp nhưng nhờ sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND và sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân nên KT-XH trên địa bàn đã đạt được những thành tựu quan trọng. Phần lớn các chỉ tiêu chủ yếu đã đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt trên 11,1%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 11.000 tỷ đồng; thu ngân sách đạt trên 3.520 tỷ đồng. Các chỉ tiêu về xã hội, môi trường đều đạt khá. Công tác quy hoạch, phát triển đô thị; xây dựng nông thôn mới... đã có nhiều kết quả khả quan. QP-AN được giữ vững.

Năm 2012, với mục tiêu xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; duy trì tăng trưởng hợp lý gắn với nâng cao chất lượng, tạo chuyển đổi nhanh cơ cấu kinh tế; bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống của nhân dân; giữ vững QP-AN, trật tự và an toàn xã hội. Các chỉ tiêu phấn đấu là đạt tổng sản phẩm trong tỉnh tăng trên 12,2%; tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 1.500 USD; giá trị xuất khẩu hàng hoá đạt 400 triệu USD; tổng đầu tư toàn xã hội đạt 13.500 tỷ đồng; thu ngân sách đạt trên 5.000 tỷ đổng; tạo việc làm mới cho 16.600 người và nhiều chỉ tiêu KT-XH, QP-AN khác, phấn đấu đạt và vượt so với năm 2011. Trong đó, có 4 chương trình trọng điểm sẽ tập trung thực hiện trong năm 2012, đó là: Chương trình nâng cấp và phát triển đô thị; trọng tâm là TP Huế, Thuận An, Hương Thuỷ, Hương Trà, Sịa. Chương trình phát triển du lịch. Chương trình giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực. Chương trình xây dựng và phát triển KKT Chân Mây-Lăng Cô...
 
Để thực hiện thành công kế hoạch năm 2012, UBND tỉnh đã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm đó là, huy động nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ cho đô thị và phát triển sản xuất kinh doanh. Tổ chức thành công năm du lịch Quốc gia tại Huế và các hoạt động của Festival Huế 2012; khai thác phát triển du lịch vùng ven biển đầm phá. Thúc đẩy tiến độ các dự án trọng điểm, các dự án xi măng, thuỷ điện; các dự án đầu tư hạ tầng khu kinh tế Chân Mây-Lăng Cô, khu công nghiệp Phú Bài giai đoạn 4, khu công nghiệp Phong Điền, cụm công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật tạo vốn và quỹ đất. Đầu tư nguồn lực tạo chuyển biến về chất lượng giáo dục phổ thông và đào tạo nghề; trong đó, tập trung đào tạo chuyển đổi nghề ở khu vực nông thôn, đào tạo nguồn nhân lực cho du lịch, các bệnh viện tuyến tỉnh và huyện. Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, xây dựng môi trường pháp lý thuận lợi để thu hút vốn đầu tư xã hội...
 
Đặng Thành
Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP