Giáo dục Tin tức giáo dục

05/07/2016 - 22:17

Tựu trường vào ngày 15/8

TTH - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2016-2017 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, tựu trường vào ngày 15/8/2016 và khai giảng ngày 05/9/2016 (một số trường học ở vùng trũng, địa bàn khó khăn có thể tựu trường sớm hơn).

Buổi học đầu tiên của học kỳ I vào ngày 22/8/2016, kết thúc học kỳ I muộn nhất vào ngày 30/12/2016  và kết thúc học kỳ II muộn nhất vào ngày 26/5/2017. Kết thúc năm học muộn nhất vào ngày 31/5/2017. Riêng khối lớp 12 của cấp trung học phổ thông (THPT) và hệ giáo dục thường xuyên phải hoàn thành chương trình giảng dạy năm học muộn nhất vào ngày 17/5/2017. Tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2017-2018 hoàn thành trước ngày 31/7/2017...

GIA BẢO

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP