06/11/2015 - 18:09

Tuyên truyền pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

TTH - Nhằm tuyên truyền thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp năm 2015, ngày 6/11, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai công tác tuyên truyền các nội dung nêu trên cho lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam các xã, phường thuộc thành phố Huế, thị xã Hương Trà và thị xã Hương Thủy. Đến dự hội nghị có ông Trần Phùng, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị đã được quán triệt Nghị quyết của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 – 2020; nghe giới thiệu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế và Luật Bảo hiểm xã hội.

 

HÀO VŨ

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP