19/10/2017 - 19:37

Tuyên truyền thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra

TTH - Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 6 (khóa XII) và định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới là những nội dung chính tại hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 10/2017 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức chiều 19/10.

Nhiệm vụ của các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể và đội ngũ báo cáo viên trong toàn tỉnh là tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nội dung, kết quả thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh; tuyên truyền về công tác phòng, chống tham nhũng; Năm APEC Việt Nam 2017 tổ chức tại Đà Nẵng; kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của địa phương trong 9 tháng đầu năm 2017; các hoạt động kỷ niệm 100 năm Cách mạng tháng Mười Nga; 50 năm thành lập cộng đồng ASEAN. Đồng thời, chú trọng công tác ứng phó, cứu nạn mùa mưa bão 2017; bảo vệ chủ quyền biên giới lãnh thổ; quảng bá hoạt động du lịch; kịp thời nắm bắt tình hình dư luận xã hội liên quan đến kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong năm 2017.

Anh Phong

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP