12/06/2015 - 10:36

Tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn chỉ còn 6,6%

TTH.VN - Tại buổi đối thoại trực tuyến về chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) diễn ra ngày 11/6, do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Khắc Đính chủ trì, cho thấy kết quả đạt được trong thực hiện xây dựng NTM 5 năm qua rất khả quan.  

Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đến cuối năm 2014 đạt 20,7 triệu đồng, tăng 24% so với năm trước; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 14,9% năm 2010, xuống còn 6,6 % năm 2014.

Phát biểu tại buổi đối thoại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Khắc Đính cũng đã chỉ ra những khó khăn, tồn tại trong thực hiện Chương trình Xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh. Một số địa phương còn có tư tưởng trông chờ ỷ lại nguồn lực Nhà nước, chưa chủ động lồng ghép, huy động nguồn lực của địa phương, người dân, các doanh nghiệp để xây dựng NTM. Một số chính sách về xây dựng NTM chưa đi vào cuộc sống; các địa phương, ban ngành chưa phối hợp đồng bộ, thiếu sâu sát, tinh thần trách nhiệm chưa cao...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Khắc Đính yêu cầu các cơ quan, ban ngành, chính quyền địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm hơn nữa, phát huy tính chủ động, sáng tạo, huy động mọi nguồn lực để xây dựng NTM; không nên trông chờ ỷ lại Nhà nước, cấp trên; tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức người dân, qua đó tích cực tham gia xây dựng NTM… 

Hoàng Triều

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP