Y tế - Sức khỏe Y tế - Sức khỏe

22/09/2022 - 08:44

Vì hạnh phúc của mỗi gia đình

Ngày Tránh thai Thế giới (26/9) năm 2022 có chủ đề “Thực hiện kế hoạch hóa gia đình vì sức khỏe, hạnh phúc của mỗi gia đình và sự phát triển bền vững của đất nước”. Những hoạt động truyền thông hưởng ứng nhằm nâng cao nhận thức cho giới trẻ về tình dục an toàn và chủ động tránh thai. Đồng thời, khuyến khích phụ nữ và nam giới trong độ tuổi sinh đẻ chủ động việc mang thai vì những lợi ích sức khỏe của chính mình và cộng đồng.

Cán bộ Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh giao lưu, truyền thông về sức khỏe sinh sản cho trẻ vị thành niên

Ngày 26/9/2007, 11 tổ chức phi chính phủ và các Hiệp hội Khoa học và Y khoa quốc tế quan tâm đến sức khỏe giới tính, sức khỏe sinh sản đã liên minh và thống nhất phát động lấy ngày 26/9 hàng năm là Ngày Tránh thai thế giới. Mục tiêu của Ngày Tránh thai thế giới nhằm cải thiện nhận thức của mọi tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là giới trẻ, nhóm vị thành niên, thanh niên, phụ nữ và nam giới trong độ tuổi sinh đẻ về tất cả các biện pháp tránh thai; qua đó, giúp họ có sự lựa chọn sáng suốt về sức khỏe giới tính và sức khỏe sinh sản.

Tại Thừa Thiên Huế, Chi cục Dân số - KHHGĐ phối hợp với các địa phương triển khai kịp thời các hoạt động cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình và đảm bảo hậu cần phương tiện tránh thai cho người dân. Từ đầu năm, chiến dịch truyền thông lồng ghép dịch vụ Dân số-KHHGĐ tại các địa phương được triển khai về tận cấp xã; qua đó, thực hiện đạt 67,3% các biện pháp tránh thai lâm sàng; vận động được 12.837 chị em đến khám sức khỏe sinh sản. Chi cục Dân số - KHHGĐ cũng tăng cường tư vấn và cung cấp dịch vụ Dân số-KHHGĐ cho vị thành niên - thanh niên.

Hưởng ứng Ngày Tránh thai Thế giới (26/9) năm 2022, Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh phối hợp với các đơn vị báo chí, truyền thông trên địa bàn tăng cường thực hiện các tin bài, thông điệp tuyên truyền; đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, chính sách, luật pháp về chăm sóc SKSS/KHHGĐ. Đồng thời, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tuyên truyền Hưởng ứng Ngày Tránh thai thế giới thông qua thông báo ứng dụng Hue-S, Truyền thông ZaloOA, Trung tâm HueIOC.

ĐỒNG VĂN

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP