Giữ gìn và phát triển Làng nghề mây tre đan Bao La

Từ năm 2022, Làng Bao La sẽ duy trì song song sản xuất kết hợp du lịch để tiếp tục gìn giữ và phát triển làng nghề, đưa hình ảnh cây tre Việt vươn tầm thế giới.

Chia sẻ video


 
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP