Hạn chế sự cố lưới điện do khai thác rừng trồng

Năm 2019, huyện A Lưới xảy ra 39 vụ liên quan đến sự cố lưới điện cao áp, nhưng đến năm 2021, con số này chỉ còn 3 vụ. Còn ở huyện Nam Đông, nếu như năm 2019 là 19 vụ, thì đến năm 2021, con số giảm xuống còn 6 vụ.

Chia sẻ video


 
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP