Học trực tuyến hiệu quả

Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nên năm học mới này, các em học sinh phải học trực tuyến trên internet và truyền hình. Làm sao để học trực tuyến thực sự mang lại hiệu quả là điều không chỉ học sinh mà các phụ huynh rất quan tâm.

Chia sẻ video


 
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP