Kiểm soát tàu cá mùa biển động

Tại các địa phương, tàu cá phải đảm bảo tiêu chí an toàn khi vươn khơi. Chính quyền địa phương cũng hỗ trợ ngư dân đầu tư các thiết bị hiện đại với phương châm đánh bắt trong an toàn.

Chia sẻ video


 
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP