Startup và trở lực sau thành lập doanh nghiệp

Để điều hành, CEO cần các yếu tố cốt lõi và rất nhiều kiến thức về kinh tế, marketing, công nghệ, về chuyển đổi số… đưa doanh nghiệp đi lên. Ngoài ra còn cần kênh quan hệ, tương tác giữa doanh nghiệp và chính quyền.

Chia sẻ video


 
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP