Tái khởi động tìm kiếm nạn nhân mất tích ở Thủy điện Rào Trăng 3

Việc tìm kiếm tại các bãi bồi, sau ngày 20/3, UBND tỉnh chỉ đạo các lực lượng lên phương án tìm kiếm hiệu quả nhất. Công tác tìm kiếm tại lòng sông, lưu vực sông sẽ thực hiện sau khi hoàn tất việc xây dựng đập dâng.

Chia sẻ video


 
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP