Tạo điều kiện cho học sinh vùng dịch đến trường

Một năm học “đặc biệt” vừa bắt đầu với nhiều khó khăn, thử thách. Trong đó, học sinh trở về từ vùng dịch được tạo điều kiện tối đa hoà nhập với môi trường mới để không bị gián đoạn trong hành trình học tập.
Chia sẻ video


 
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP