Thanh niên kết nối, hỗ trợ tiêu thụ nông sản

Chuỗi chương trình livestream lần này là bước tiến lớn trong thực hiện công tác chuyển đổi số; thể hiện vai trò chủ động, sáng tạo của các cấp bộ Đoàn...

Chia sẻ video


 
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP